Natsu Matsuri AR

NatsuMatsuriAR_postcard

Akiko’s latest AR work ๐™‰๐™–๐™ฉ๐™จ๐™ช ๐™ˆ๐™–๐™ฉ๐™จ๐™ช๐™ง๐™ž ๐˜ผ๐™: ๐˜ผ ๐™ˆ๐™ช๐™ก๐™ฉ๐™ž-๐™Ž๐™š๐™ฃ๐™จ๐™ค๐™ง๐™ฎ ๐™…๐™ค๐™ช๐™ง๐™ฃ๐™š๐™ฎ ๐™ž๐™ฃ๐™ฉ๐™ค ๐™ฉ๐™๐™š ๐™‘๐™ž๐™—๐™ง๐™–๐™ฃ๐™ฉ ๐™’๐™ค๐™ง๐™ก๐™™ ๐™ค๐™› ๐™…๐™–๐™ฅ๐™–๐™ฃ๐™š๐™จ๐™š ๐™๐™š๐™จ๐™ฉ๐™ž๐™ซ๐™–๐™ก๐™จ, is on view at Mentalvo Arts Center as a part of 

๐™๐™–๐™ ๐™š ๐™๐™ž๐™ข๐™š exhibition.


Try Natsu Matsuri AR now! 


Natsu Matsuri AR is an immersive AR project that pays homage to the vibrant Japanese summer festival season. Drawing inspiration from the rich traditions and joyous celebrations, this installation combines physical objects, evocative soundscapes, and augmented reality to offer visitors a multisensory experience that captures the essence of Natsu Matsuri (ๅค็ฅญใ‚Š). The project consists of three separate AR componentsโ€”a Yagura stage, watermelons and goldfish.


The 2023 Marcus Exhibition features art works that encourage Montalvoโ€™s visitors to lose track of time and discover the joy of engaging in creative contemplation. The participating artists explore themes of care and rebuilding, joy and ancestry, creation and sustainable innovation. As Montalvo continues to foster a sense of community where all people can find enrichment through the arts, visitors can gather and find their own sense of belonging by exploring the works presented on our grounds.

This year’s event features works from four artists including Corinne Okada Takaraโ€™s ๐™๐™ก๐™ค๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ฃ๐™œ ๐™†ฤซ๐™ฅ๐™ช๐™ ๐™–, Inez Storerโ€™s mixed media paintings, and two newly commissioned works that will be illuminated as the night falls: Carole Kimโ€™s ๐˜พ๐™–๐™จ๐™˜๐™–๐™™๐™š and Akiko Yamashitaโ€™s ๐™‰๐™–๐™ฉ๐™จ๐™ช ๐™ˆ๐™–๐™ฉ๐™จ๐™ช๐™ง๐™ž ๐˜ผ๐™: ๐˜ผ ๐™ˆ๐™ช๐™ก๐™ฉ๐™ž-๐™Ž๐™š๐™ฃ๐™จ๐™ค๐™ง๐™ฎ ๐™…๐™ค๐™ช๐™ง๐™ฃ๐™š๐™ฎ ๐™ž๐™ฃ๐™ฉ๐™ค ๐™ฉ๐™๐™š ๐™‘๐™ž๐™—๐™ง๐™–๐™ฃ๐™ฉ ๐™’๐™ค๐™ง๐™ก๐™™ ๐™ค๐™› ๐™…๐™–๐™ฅ๐™–๐™ฃ๐™š๐™จ๐™š ๐™๐™š๐™จ๐™ฉ๐™ž๐™ซ๐™–๐™ก๐™จ.

 

The Marcus Exhibition and Festival is made possible through the generous support of the Marcus Family Foundation and the Jo and Barry Ariko Fund for Artistic Programs.